keyboard_arrow_up

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Privacy statement

De Kredietadviseur en alle met haar in de groep verbonden onderdelen achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van hun klanten en de bezoekers van hun website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Kredietadviseur houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft De Kredietadviseur haar verwerkingen aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Verwerken van persoonsgegevens

De Kredietadviseur verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitbrengen van offertes, acceptaties, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met De Kredietadviseur. Deze gegevens worden door De Kredietadviseur ook in groepsverband gebruikt om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van De Kredietadviseur en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden aan het hieronder vermelde adres. De Kredietadviseur verzoekt u hierbij duidelijk aan te geven welke informatie u niet (meer) wenst te ontvangen: De Kredietadviseur, Julianastraat 2, 4645 HC te Putte. Uw IP adres wordt niet geregistreerd.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die De Kredietadviseur over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan De Kredietadviseur, Julianastraat 2, 4645 HC te Putte.

Klikgedrag

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Hypotheekservice B.V. de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan De Kredietadviseur haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Gebruik van cookies

De Kredietadviseur maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om het gebruik van de website van De Kredietadviseur gemakkelijker voor u te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Links naar andere sites

Op de website van De Kredietadviseur zijn enkele links andere partijen zoals adviseurs waarmee De Kredietadviseur samenwerkt, opgenomen. De Kredietadviseur draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

De Kredietadviseur heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: De Kredietadviseur, Julianastraat 2, 4645 HC te Putte.

Wijzigingen

De Kredietadviseur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.