keyboard_arrow_up

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Klachten

Natuurlijk doen wij er altijd alles aan u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag. U dient eerst contact op te nemen met uw adviseur, zodat hij kan proberen samen met u tot een oplossing te komen.

Indien u niet samen tot een oplossing komt, kunt u uw klacht schriftelijk richten aan:

De Kredietadviseur
Postbus 53
4645 ZH Putte

Wij sturen u dan direct een ontvangstbevestiging en zullen uw klacht in behandeling nemen. Vervolgens informeren wij u zo snel mogelijk schri elijk inzake het be-sluit. Indien dit de behandeling bevordert, informeren wij u telefonisch. Uw klacht zal ook worden geregistreerd.

Indien u het niet eens bent met ons besluit, of uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u zich binnen 3 maanden nadat wij u op de hoogte hebben gebracht van ons besluit wenden tot:

Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
T 070-333 89 99
F 070-333 89 00
www.kifid.nl